May 08, 2023

Опіка та Піклування

Це форма виховання, при якій опікун чи піклувальник приймає в сім’ю дитину на тривалий термін і стає її законним представником до повноліття або до закінчення нею ВНЗ (гл. 19 Сімейного кодексу України)

Опіка та піклування: Яка різниця?

Опікуються малолітньою дитиною, яка не досягла 14 років. Піклуються про неповнолітню дитину, віком від 14 до 18 років. Але як опікун, так і піклувальник – законні представники інтересів дитини. 

Суть послуги:

Родичі або близькі люди дитини приймають її на спільне проживання та виховання  на тривалий період часу. Опікуни та піклувальники забезпечують дитину всім необхідним, створюють безпечне середовище та сприяють її розвитку. Вони відповідальні за її життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток. 

Терміни перебування дітей

Діти під опікою проживають і виховуються у сім’ї опікуна до досягнення 18-річного віку або до закінчення НЗ. Діти з інвалідністю можуть виховуватися в сімʼї опікуна до 23 років. 

Оплата

Держава щомісячно виділяє 2,5 прожиткових мінімумів на кожну дитину, а на дитину з інвалідністю – 3,5 прожиткових мінімумів. Опікуни отримують грошове забезпечення у розмірі одного прожиткового мінімуму за кожну прийомну дитину.

Вимоги:

 • Відповідні санітарно-побутові  умови та житлова площа;
 • Дохід не менший прожиткового мінімуму;
 • Прийомними вихователем НЕ можуть бути наступні категорії, описані в статті 212 Сімейного кодексу України;
 • Бути родичем або близькою людиною дитини

Кандидат у опікуни чи піклувальники подає до соціального закладу за місцем проживання такі документи:

 1. заяву в письмовій або електронній (для м. Львів) формі; 
 2. копію паспорта громадянина України; 
 3. копію трудової книжки (у разі наявності); 
 4. висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатками 4 і 5
 5. довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі; 
 6. копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (договір оренди складену не менше, ніж на рік); 
 7. письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

You are interested in family care?

Send us your questions by filling out our questionnarie

form for carring child